สถานที่ท่องเที่ยวในเวียงแหง

Tourist Attractions in Wianghaeng

จุดชมวิว ซี หลง ซัง

จุดชมวิว ซี หลง ซัง

จุดชมวิว ซี หลง ซัง หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า หุบเขามังกรตะวันตก ตั้งอยู่ใน ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจุดชมพระอาทิตย์...

จุดชมวิวดอยดำ

จุดชมวิวดอยดำ

จุดชมวิวดอยดำ ก่อนถึงโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำ เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามมาก มีทะเลหมอกและวิวทิวทัศน์ที่งดงาม...

วัดฟ้าเวียงอินทร์

วัดฟ้าเวียงอินทร์

วัดฟ้าเวียงอินทร์ ณ บ้านหลักแต่ง ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ มีเจดีย์ที่เป็นพุทธสถานสำคัญ นั้นก็คือ มารชินเจดีย์...

พระบรมธาตุแสนไห

พระบรมธาตุแสนไห

พระบรมธาตุแสนไหเป็นศูนย์รวมจิตใจคนในอำเภอเวียงแหง และเป็นพระบรมธาตุคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเวียงแหง เชื่อกันว่าสร้างมาตั้งแต่...

ข่วงอนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ข่วงอนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง ประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาทรง...

น้ำตกแม่หาด

น้ำตกแม่หาด

น้ำตกแม่หาด ณ บ้านแม่หาด หมู่ 1 ตำบลเมืองแหง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง มี 4 ชั้น ความสูงประมาณ 40 - 50 เมตร มีความ...

วัดพระธาตุนายาง

วัดพระธาตุนายาง

วัดพระธาตุดอยแสงขาว บ้านเปียงหลวง เป็นหนึ่งในพระธาตุที่สำคัญของอำเภอเวียงแหง ชาวบ้านมักจะนิยมเรียกกันว่า "พระธาตุดอยกองมู" ตั้งอยู่...

วัดพระธาตุดอยแสงขาว

วัดพระธาตุดอยแสงขาว

วัดพระธาตุดอยแสงขาว บ้านเปียงหลวง เป็นหนึ่งในพระธาตุที่สำคัญของอำเภอเวียงแหง ชาวบ้านมักจะนิยมเรียกกันว่า "พระธาตุดอยกองมู" ตั้งอยู่...

โครงการหลวงฯแปกแซม

โครงการหลวงฯแปกแซม

โครงการหลวงดอยแปกแซม หรือ สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแปกแซม เป็นสถานีสาธิต...

วัดไม้ฮุงไหล

วัดไม้ฮุงไหล

วัดไม้ฮุงไหล บ้านเปียงหลวง ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง สามารถมองเห็นวิวหมู่บ้านเปียงหลวงได้อย่างขัดเจน เมื่อประมาณ ปีพ.ศ.2543 ได้เกิดเหตุการณ์...

วัดพระเจ้าออกเหงื่อ

วัดพระเจ้าออกเหงื่อ

วัดพระธาตุดอยพระเจ้าออกเหงื่อ หรือ วัดพระเจ้าออกเหงื่อ อยู่ในหมู่บ้านสันดวงดี ต.แสนไห เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง มีพื้นที่อาณาเขตกว้างขว้าง...

จุดชมวิวม่อนตาแอะ

จุดชมวิวม่อนตาแอะ

ม่อนต่าแอะ หรือที่คนในหมู่บ้านจะเรียกว่า จูวาปู หรือ ดอยจูวา เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงามในช่วงหน้าหนาว...