วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น อำเภอเวียงแหง

local traditions in wiang haeng

ประเพณีปอยส่างลอง

ประเพณีปอยส่างลอง

ประเพณีปอยส่างลองอำเภอเวียงแหง เชียงใหม่ เป็นประเพณีที่สำคัญของชาวไทยใหญ่ ซึ่งจัดขึ้นในช่วงประมาณเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน ของทุกปี โดยจะมีการแห่ขบวนส่างลองไปตามสถานที่ต่างๆ ที่สำคัญ...

ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุแสนไห

ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุแสนไห

ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุแสนไห ต.แสนไห เป็นประเพณีที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยจะจัดขึ้นในช่วงประมาณวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ของทุกปี ซึ่งจะมีชาวบ้านมาร่วมกันสรงน้ำพระธาตุกันเป็นจำนวนมาก...

ประเพณีสลากภัต(ตานก๋วยสลาก)

ประเพณีสลากภัต(ตานก๋วยสลาก)

ประเพณีสลากภัต หรือ ประเพณีตานก๋วยสลาก ในอำเภอเวียงแหง จ.เชียงใหม่ นั้น จัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน ไปจนถึงประมาณช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวัดในอำเภอเวียงแหง หมุนเวียนกันไป...