สินค้าชุมชน OTOP อำเภอเวียงแหง

OTOP product in wiang haeng

โตเงิน โตคำ - โตตอน

โตเงิน โตคำ - โตตอน

โตตอน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่ ซึ่ง "โต" นั้น ถือได้ว่าเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่ความเชื่อ ความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามาอย่างช้านาน เหมาะสำหรับเป็นของฝาก ของที่ระลึก ในงานมงคลต่างๆ...