โตเงิน โตคำ - โตตอน

สินค้าชุมชน OTOP อำเภอเวียงแหง

โตเงิน โตคำ - โตตอน อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

โต เป็นสัตว์ในนิยายในสมัยพระพุทธกาล ที่ชาวไทยใหญ่เชื่อว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ชาวไทยใหญ่จึงเชื่อกันว่า โต นั้น เป็นสัญลักษณ์และเป็นตัวแทนของโชคลาภ ความรุ่งเรือง จึงมักจะเห็น นก - โต ในงานมงคลต่างๆ รวมไปถึงของฝาก ของที่ระลึก

โตตอน เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจในเรื่องของวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ ไทยใหญ่ รวมไปถึงการนำวัสดุเหลือใช้มารีไซเคิล เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างเช่น โตเงิน โตคำ อีกด้วย

โตเงิน - โตคำ เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นิยมนำไปเป็นของฝาก ของที่ระลึก ในงานมงคลต่างๆ เช่นงานขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน และงานอื่นๆ ซึ่งผู้ได้รับไปจะเปรียบเสมือนได้นำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไปบ้าน เป็นมงคลกับผู้อยู่อาศัย

สนใจติดต่อ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโตตอน บ้านเปียงหลวง ต.เปียงหลวง โทร.082-1947790 , 080-6762331