สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

Tourist Attractions in Wianghaeng

จุดชมวิวม่อนตาแอะ

จุดชมวิวม่อนตาแอะ

ม่อนตาแอะ

บ้านนามน ม.7 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดพอสังเขป :

ม่อนต่าแอะ หรือที่คนในหมู่บ้านจะเรียกว่า จูวาปู หรือ ดอยจูวา ณ บ้านนามน หมู่ที่ 7 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงามในช่วงหน้าหนาว อีกแห่งหนึ่งของอำเภอเวียงแหง อยู่ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขา ที่คนที่นี้ช่วยกันอนุรักษ์ รักษาเอาไว้ให้คงอยู่สืบมา

ต่เดิมนั้นถูกเรียกว่า จูวาปู หรือดอยจูวา แต่จากเรื่องราวที่เล่าขานสืบต่อกันมาถึงเรื่องราวความรัก ณ สถานที่แห่งนี้ จึงได้ชื่อว่า ต่าแอะ เป็นภาษาปากาญอแปลว่า "ภูเขาแห่งรัก" นั้นเอง

ท่องเที่ยวชมทะเลหมอกยามเช้า แห่งใหม่ "ม่อนตาแอะ" ซึ่งทะเลหมอกในยามเช้าจะปรากฏให้นักท่องเที่ยวได้เห็นทั้งฤดูฝน และฤดูหนาว บรรยากาศของที่นี้มีความเป็นธรรมชาติเป็นอย่างมาก โดยที่ช่วงนี้อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 5 - 11 องศาเซลเซียส รวมไปถึงสภาพป่าฝน ที่มีความเขียวขจีของผืนป่า และดอกไม้นานาพรรณ ที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มีโอกาสได้มาสัมผัส

จุดที่น่าสนใจ :

จุดชมวิวทะเลหมอก

จุดชมพระอาทิตย์ขึ้น

ลานกางเต้นท์

กิจกรรมแนะนำ :

ดูทะเลหมอกในช่วงหน้าหนาว

สัมผัสบรรยากาศยามเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้น

กางเต้นท์นอนดูดาว

การเดินทาง : การเดินทางโดยเริ่มต้นจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปตามถนน 107 เมื่อถึงทางแยกที่เชียงดาวประมาณ กม.77 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 14 กิโลเมตร จนถึงทางแยกไปเวียงแหงอีก 76 กิโลเมตร ถึงอำเภอเวียงแหง และเดินทางต่อไปยังต.เมืองแหง บ้านนามน

แผนที่ Google Map :