สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

Tourist Attractions in Wianghaeng

วัดฟ้าเวียงอินทร์

วัดฟ้าเวียงอินทร์

วัดฟ้าเวียงอินทร์

บ้านหลักแต่ง หมู่ที่ 1 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดพอสังเขป : วัดฟ้าเวียงอินทร์ ณ บ้านหลักแต่ง ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ มีเจดีย์ที่เป็นพุทธสถานสำคัญ นั้นก็คือ มารชินเจดีย์ มีความหมายว่า "เจดีย์ชนะมาร" สันนิฐานว่าสร้างขึ้นบนพื้นที่เจดีย์เก่าในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปัจจุบันเป็นทั้งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของอำเภอเวียงแหง

ต่อมา พล.อ. กอนเจิง ชนะศึก ประธานกองทัพสหปฏิวัติฉาน ได้เป็นเจ้าภาพใหญ่ พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา เริ่มทำพิธีบูรณะสร้างขึ้นใหม่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 พ.ศ.2511 มีนายจั่นต่า(เมืองปั่น) เป็นหัวหน้าช่าง การก่อสร้างแล้วเสร็จและจัดงานฉลองสมโภช เมื่อวันเพ็ญเดือน 8 พ.ศ. 2512 ต่อมาวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) พล.อ. กอนเจิง ชนะศึก ได้นำทำพิธีทำการบูรณะ ครั้งที่ 2 โดยขยายต่อเติมทับองค์เจดีย์เก่า มีนายจเรธี (ปางก้ำก่อ) เป็นหัวหน้าช่าง การบูรณะเสร็จสิ้น และจัดงานฉลองสมโภช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 พ.ศ. 2521

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554 พระอาจารย์ปรีชา ปญญาสาโร รก.เจ้าอาวาส วัดฟ้าเวียงอินทร์ ได้นำคณะศรัทธา เริ่มการบูรณะพระธาตุ เป็นครั้งที่ 3 โดยมี พล.ท. ยอดศึก (ประธานสภากอบกู้รัฐฉาน) พร้อมด้วย พ.อ. อ๋อนตืน (จายต่าอู Freedom's Way Band) - คุณนวลคำ พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพใหญ่ นำผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำการบูรณะ มีนายคำป่าง สาระวิน เป็นหัวหน้าช่างด้านศิลปะกรรม การบูรณะ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยและ จัดงานฉลองสมโภชถวายเป็นพุทธสถานสำคัญ เมื่อวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 พ.ศ. 2556 ใกล้กับองค์เจดีย์ชนะมาร ก็ได้มีการสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ผู้ที่มาได้สักการะอีกด้วย

วัดฟ้าเวียงอินทร์ หรือ "วัดสองแผ่นดิน" เป็นวัดศิลปะทรงไทยใหญ่ มีพระธาตุมาระชินะเจดีย์ตั้งเด่นสง่า อันหมายถึงเจดีย์ชนะมาร ชาวบ้านเรียกในภาษาไทใหญ่ว่า "กองมูแหลนเหลิน" หมายถึง พระธาตุเขตแดน ซึ่งใต้ฐานเจดีย์แห่งนี้มีจารึกพระธาตุมาระชินะเจดีย์เป็นภาษาไทยใหญ่ บอกเล่าความเป็นมาในการสร้างวัดครั้งแรก ทั้งนี้มีความเชื่อกันว่าพระเจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตรงซุ้มทางเข้าเจดีย์ประดับด้วยกลองยาวหรือที่ชาวไทใหญ่เรียกว่ากลองปู่เจ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีศาลสมเด็จพระนเรศวร มีห้องแสดงภาพผู้นำและประวัติของชาวไทใหญ่(หอเจ้าฟ้า) ส่วนด้านหลังวัดคือสุสานของนายพลโมเฮง อดีตผู้นำของที่นี่ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวนิยมแวะถ่ายรูปตรงป้ายบอกสุดเขตชายแดนไทย-เมียนมาร์ ซึ่งนั่นหมายถึงว่าคุณได้เดินทางมาถึงวัดแห่งนี้แล้ว

จุดที่น่าสนใจ :

วัดสองแผ่นดินที่อยู่ระหว่างไทยกับพม่า

เจดีย์ทรงไทยใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์

แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ

มองเห็นประเทศเพื่อนบ้านได้ชัดเจน

อยู่สุดเขตชายแดนไทย

กิจกรรมแนะนำ :

ชมวัดฟ้าเวียงอินทร์ "วัดสองแผ่นดิน" ที่อยู่ระหว่างไทยกับพม่า ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นอีกฝั่งได้อย่างชัดเจน

ชมความงดงามของพุทธสถานสำคัญ "มารชินเจดีย์" ที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของวัดสองแผ่นดิน

ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์

การเดินทาง : การเดินทางโดยเริ่มต้นจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปตามถนน 107 เมื่อถึงทางแยกที่เชียงดาวประมาณ กม. 77 เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก 14 กม. จนถึงทางแยกไปเวียงแหงอีก 76 กม. ก็จะถึงชายแดนที่วัดฟ้าเวียงอินทร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร.053-476140

แผนที่ Google Map :