สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

Tourist Attractions in Wianghaeng

วัดพระเจ้าออกเหงื่อ

วัดพระเจ้าออกเหงื่อ

วัดพระเจ้าออกเหงื่อ

บ้านสันดวงดี ม.1 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดพอสังเขป :

วัดพระธาตุดอยพระเจ้าออกเหงื่อ หรือ "วัดพระเจ้าออกเหงื่อ" อยู่ในหมู่บ้านสันดวงดี ต.แสนไห เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง มีพื้นที่อาณาเขตกว้างขว้าง มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ประดิษฐานเด่นสง่า อยู่ทามกลางต้นไม้ มีการสร้างพลับพลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อใช้เป็นที่สักการะบูชาสำหรับผู้ที่ศรัทธา

วัดพระธาตุดอยพระเจ้าออกเหงื่อ เป็นวัดที่มีบรรยากาศที่เงียบสงบ ร่มรื่น นักท่องเที่ยวที่ต้องการใช้สมาธินิยมมาเที่ยวที่นี่กัน เพราะนอกจากที่นี่จะมีความเงียบสงบแล้ว ยังมีทัศนียภาพที่สวยงาม สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้อย่างกว้างขว้าง เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง

จุดที่น่าสนใจ :

พลับพลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จุดชมวิวหมู่บ้าน

สถานปฏิบัติธรรม

พระพุทธรูปองค์ใหญ่ไว้สักการะบูชา

มีความเงียบสงบ ร่มรื่น

กิจกรรมแนะนำ :

ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์

สักการะองค์พระรูป สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ชมวิวหมู่บ้านและบรรยากาศของแสนไห

ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ

ถ่ายรูปสวยๆ พร้อมเช็คอินได้เลย

การเดินทาง :

การเดินทางโดยเริ่มต้นจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปตามถนน 107 เมื่อถึงทางแยกที่เชียงดาวประมาณ กม.77 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 14 กิโลเมตร จนถึงสามแยกแม่จา เดินทางไปเวียงแหงอีกประมาณ 76 กิโลเมตร ถึงอำเภอเวียงแหง และเดินทางต่อไปยัง ต.แสนไห หมู่บ้านสันดวงดี

แผนที่ Google Map :