สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

Tourist Attractions in Wianghaeng

วัดไม้ฮุงไหล

วัดไม้ฮุงไหล

วัดไม้ฮุงไหล

บ้านเปียงหลวง หมู่ที่ 1 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดพอสังเขป : วัดไม้ฮุงไหล บ้านเปียงหลวง ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง สามารถมองเห็นวิวหมู่บ้านเปียงหลวงได้อย่างขัดเจน เมื่อประมาณ ปีพ.ศ.2543 ได้เกิดเหตุการณ์ "ต้นไม้เดินได้" โดยไม้ฮุงได้เคลื่อนลำต้นจากบนสันเขาลงสู่ร่องระหว่างเขา และไหลไปหยุดบริเวณด้านล่าง โดยที่ต้นไม้ ไม่หักโค่นลง ทำให้ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นการกระทำของพญานาค และเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ จึงได้ตั้งศาลไว้ตรงนั้น ต่อมาได้มีการสร้างวัดขึ้นบนเขาบริเวณที่ต้นไม้ฮุงไปหยุด และได้ตั้งชื่อว่า "วัดไม้ฮุงไหล" ชาวบ้านยังนิยมไปกราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลจนมาถึงปัจจุบัน

จุดที่น่าสนใจ :

พระธาตุที่ตั้งเด่นสง่าอยู่บนเนินเขา

สถานที่สำคัญทางความเชื่อของคนพื้นถิ่น

ต้นไม้ฮุงที่ยังคงตั้งอยู่บริเวณวัด

มองเห็นวิวบ้านเปียงหลวงได้ชัดเจน

กิจกรรมแนะนำ :

ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์

ชมความอัศจรรย์ของต้นไม้ฮุง

ชมวิวหมู่บ้านเปียงหลวง

ชมพระอาทิตย์ขึ้น

ชมทะเลหมอกในช่วงหน้าหนาวได้อย่างสวยงาม

ถ่ายรูปสวยๆ พร้อมเช็คอินได้เลย

การเดินทาง : การเดินทางโดยเริ่มต้นจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปตามถนน 107 เมื่อถึงทางแยกที่เชียงดาวประมาณ กม.77 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 14 กิโลเมตร จนถึงทางแยกไปเวียงแหงอีก 76 กิโลเมตร ถึงอำเภอเวียงแหง และเดินทางต่อไปยังต.เปียงหลวง ก็จะถึงวัดไม้ฮุงไหล