สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

Tourist Attractions in Wianghaeng

พระบรมธาตุแสนไห

พระบรมธาตุแสนไห

พระบรมธาตุแสนไห

บ้านมหาธาตุ ม.4 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดพอสังเขป :

พระบรมธาตุแสนไหเป็นศูนย์รวมจิตใจคนในอำเภอเวียงแหง และเป็นพระบรมธาตุคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเวียงแหง เชื่อกันว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแต่มาได้รับการบูรณะในพ.ศ. 2457 เป็นปฏิมากรรมผสมระหว่างพม่าและล้านนาไทย ซึ่งการก่อสร้างทับพระธาตุเดิมที่มีขนาดเล็ก ปัจจุบันได้บูรณะขึ้นใหม่มีฐาน 8 เหลี่ยม วัดโดยรอบ 48 เมตร ความสูงจากพื้นถึงยอดฉัตร 21 เมตร ตามตำนานเล่าสืบต่อ ๆ กันมาว่า ภายใต้เขาที่ประดิษฐานพระบรมธาตุมีถ้ำ ภายในถ้ำมีทรัพย์สมบัติอันมีค่านานาประการ นับประมาณมูลค่าได้ถึงแสนไห จึงได้ชื่อว่า "พระบรมธาตุแสนไห" สันนิษฐานว่าที่นี่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยกทัพไปยังเมืองอังวะของพม่า

อ่างเก็บน้ำเอิ่งจ๋งแห่งนี้เปรียบเสมือนสวนสาธารณะของหมู่บ้าน มีทัศนียภาพที่สวยงาม มีศาลาสำหรับนั่งพัก โดยรอบๆจะมีดอกไม้ ต้นไม้ให้ความร่มรื่น เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวพักผ่อน เพราะบรรยากาศที่นี่เย็นสบาย สามารถมานั่งซิลๆ กันได้ ในช่วงเย็นๆ มักจะมีชาวบ้านมาเดินออกกำลังกายกัน หรือเล่นกีฬากันอย่างสนุกสนาน ในช่วงหน้าหนาวจะมีไอระเหยจากน้ำขึ้นมาสัมผัสกับแสงอาทิตย์ยามเช้า เป็นช่วงเวลาที่พิเศษมาก

จุดที่น่าสนใจ :

เป็นศูนย์รวมจิตใจคนในอำเภอเวียงแหง

เป็นสถานที่เก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล

เป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กิจกรรมแนะนำ :

ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพระธาตุแสนไห

ศึกษาโบราณวัตถุเก่าแก่ของพระบรมธาตุแสนไห

สรงน้ำพระบรมธาตุแสนไห ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

การเดินทาง : การเดินทางโดยเริ่มต้นจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปตามถนน 107 เมื่อถึงทางแยกที่เชียงดาวประมาณ กม.77 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 14 กิโลเมตร จนถึงสามแยกแม่จา เดินทางไปเวียงแหงอีกประมาณ 76 กิโลเมตร ถึงอำเภอเวียงแหง และเดินทางต่อไปยังต.แสนไห พระบรมธาตุแสนไห

Google Map :