ห้องพักจันผา

แนะนำที่พักในอำเภอเวียงแหง

ห้องพักจันผา อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

ห้องพักจันผา บริการห้องพักรายวัน อยู่ที่ บ้านเวียงแหง หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ค่าบริการเริ่มต้นที่ 300.- บาท / คืน บริการเป็นกันเอง