ห้องพักน้องเพลง

แนะนำที่พักในอำเภอเวียงแหง

ห้องพักน้องเพลง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

ห้องพักน้องเพลงเลขที่ 260 บ้านกองลม หมู่ที่ 2 อยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
มีบริการกาแฟ ห้องน้ำสะอาด มีทีวี และบริการฟรี Wifi สำหรับท่านที่มาพัก
บริการเป็นกันเอง คืนละประมาณ 550 บาท ต่อคืน

สนใจติดต่อห้องพักน้องเพลงได้ที่ เบอร์ 086-1831899