การเดินทาง

การเดินทาง


ข้อมูลการเดินทาง

เนื่องจากอำเภอเวียงแหงอยู่ติดชายแดนไทยกับประเทศเมียนมาร์(พม่า) อีกทั้งที่ตั้งยังเป็นลักษณะอยู่บนดอย ภูเขา ดังนั้นเส้นทางที่จะไปยังอำเภอเวียงแหงนั้นจึงมีทั้งหนทางที่ลาดชัน และมีโค้งจำนวนมาก ในอดีตนั้นการเดินทางค่อนข้างลำบาก แต่ในปัจจุบันนั้นได้มีการพัฒนาให้การคมนาคมให้ดียิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก

 การเดินทางจากเชียงใหม่นั้น จะใช้เส้นทางสาย เชียงใหม่ - เชียงดาว พอถึงทางแยกเมืองงาย (ทางแยกไปดอยอ่างขาง) เดินทางต่ออีกประมาณ 7-8 กิโลเมตร ก็จะถึงทาง ทางแยกแม่จา ทางไปอำเภอเวียงแหง ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมคร เส้นทางจะเป็นลักษณะคตเคี้ยว ริมทางปรรยากาศแบบขุนเขา หุบเขา ทะเลหมอก ปะปนกันไปกับทิวทัศน์ ของป่าไม้สนสามใบ ต้นพญาเสือโคร่ง องดอกสีชมพูซากุระเมืองไทย และต้นบ๊วย ดอกสีขาวบริสุทธิ์ เรียงรายตามริมทางของถนนทั้งสองข้าง

wianghaeng guest house