น้ำตกห้วยละ

ชื่อ : น้ำตกห้วยละ

สภานที่ตั้ง : บ้านห้วยหก หมู่ที่ 5 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่


น้ำตกห้วยละ ณ บ้านห้วยหก หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม อยู่ทามกลางขุนเขาและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีน้ำไหลตลอดปี เหมาะกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ผู้ที่ชื่นชอบการเดินป่า ตลอดทางไปน้ำตกแห่งนี้จะมีพันธุ์ไม้นานาชนิดตลอดเส้นทาง ซึ่งน้ำตกห้วยละแห่งนี้จะต้องเดินทางเข้าไป ประมาณ 3-4 กิโลเมตร ถือว่าเป็นน้ำตกอีกแห่งที่ขึ้นชื่อในอำเภเวียงแหง

 

สำหรับท่านที่ต้องการไปเที่ยวควรมีการเตรียมตัวและศึกษาเส้นทางให้ดีก่อน

รูปภาพ