วัดฟ้าเวียงอินทร์

วัดฟ้าเวียงอินทร์

วัดฟ้าเวียงอินทร์ ณ บ้านหลักแต่ง ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ มีเจดีย์ที่เป็นพุทธสถานสำคัญ นั้นก็คือ มารชินเจดีย์ มีความหมายว่า "เจดีย์ชนะมาร" สันนิฐานว่าสร้างขึ้นบนพื้นที่เจดีย์เก่าในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปัจจุบันเป็นทั้งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของอำเภอเวียงแหง

ต่อมา พล.อ. กอนเจิง ชนะศึก ประธานกองทัพสหปฏิวัติฉาน ได้เป็นเจ้าภาพใหญ่ พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา เริ่มทำพิธีบูรณะสร้างขึ้นใหม่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 พ.ศ. 2511 มีนายจั่นต่า(เมืองปั่น) เป็นหัวหน้าช่าง การก่อสร้างแล้วเสร็จและจัดงานฉลองสมโภช เมื่อวันเพ็ญเดือน 8 พ.ศ. 2512

ต่อมาวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) พล.อ. กอนเจิง ชนะศึก ได้นำทำพิธีทำการบูรณะ ครั้งที่ 2 โดยขยายต่อเติมทับองค์เจดีย์เก่า มีนายจเรธี (ปางก้ำก่อ) เป็นหัวหน้าช่าง การบูรณะเสร็จสิ้น และจัดงานฉลองสมโภช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 พ.ศ. 2521

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554 พระอาจารย์ปรีชา ปญญาสาโร รก.เจ้าอาวาส วัดฟ้าเวียงอินทร์ ได้นำคณะศรัทธา เริ่มการบูรณะพระธาตุ เป็นครั้งที่ 3 โดยมี พล.ท. ยอดศึก (ประธานสภากอบกู้รัฐฉาน) พร้อมด้วย พ.อ. อ๋อนตืน (จายต่าอู Freedom's Way Band) - คุณนวลคำ พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพใหญ่ นำผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำการบูรณะ มีนายคำป่าง สาระวิน เป็นหัวหน้าช่างด้านศิลปะกรรม การบูรณะ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยและ จัดงานฉลองสมโภชถวายเป็นพุทธสถานสำคัญ เมื่อวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 พ.ศ. 2556

ใกล้กับองค์เจดีย์ชนะมาร ก็ได้มีการสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ผู้ที่มาได้สักการะอีกด้วย

รูปภาพ

กดแชร์บทความนี้

เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงาน

ที่นี่เวียงแหงกันด้วยนะครับ_/\_