อำเภอเวียงแหง แหล่งท่องเที่ยว แห่งขุนเขา..

ชื่อ : อำเภอเวียงแหง แหล่งท่องเที่ยว แห่งขุนเขา..

สภานที่ตั้ง : อำเภอเวียงแหง


อำเภอเวียงแหง เมืองลับแล ดินแดนแห่งขุนเขา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอ จังหวัด และประเทศใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับรัฐฉาน (ประเทศพม่า) ทิศตะวันออกและทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเชียงดาว ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอปาย (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ดินแดนแห่งนี้มีความงดงาม ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั้งทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรม และอื่น ๆ อีกมากมาย อยากให้เพื่อนๆ ได้ลองมาเที่ยวกันนะครับ...

รูปภาพ