น้ำตกแม่หาด..

ชื่อ : น้ำตกแม่หาด..

สภานที่ตั้ง : บ้านแม่หาด ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่


น้ำตกแม่หาด.. ณ บ้านแม่หาด หมู่ 1 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง มี 4 ชั้น ความสูงประมาณ 40-50 เมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคํญแห่งหนึ่งของ อำเภอเวียงแหง ในช่วงหน้าร้อนจะเป็นสถานที่ ๆ ผู้คนจะชอบไปเที่ยวกันมาก..

รูปภาพ