บ้านหลักแต่ง เมืองแห่งวัฒนธรรมสองแผ่นดิน

บ้านหลักแต่ง เมืองแห่งวัฒนธรรมสองแผ่นดิน

บ้านหลักแต่ง ต.เปียงหลวง เป็นชุมชนเล็กๆที่ตั้งอยู่สุดเขดชายแดน ไทย-พม่า มีวัดฟ้าเวียงอินทร์ วิหารทรงไทยใหญ่ ตั้งเด่นสง่างามอยู่ทางทิศเหนือของชุมชน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ มีความพิเศษคือตั้งอยู่ในพื้นที่ระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่า จึงมักเรียกขานกันว่า “วัดสองแผ่นดิน” มี “พระธาตุมาระชินะเจดีย์(เจดีย์ชนะมาร)” ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบไทยใหญ่ งดงาม ไม่เหมือนใคร มี "พระเจ้าหมายเมือง" ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอเวียงแหง ตั้งอยู่บนยอดเขาที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ทั่วทั้งชุมชน ซึ่งสร้างจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนหลักแต่งและชุมชนใกล้เคียง

บ้านหลักแต่ง เมืองแห่งวัฒนธรรมสองแผ่นดิน
วัดฟ้าเวียงอินทร์ บ้านหลักแต่ง อ.เวียงแหง

พระเจ้าหมายเมือง บ้านหลักแต่ง เมืองแห่งวัฒนธรรมสองแผ่นดิน
พระเจ้าหมายเมือง พระใหญ่ที่วัดฟ้าเวียงอินทร์

คนในชุมชนหลักแต่ง มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างลงตัว อาทิ เช่น งานหัตกรรมผ้าทอ การเย็บผ้าแบบพื้นบ้าน มีทั้งการเย็บใส่เอง และการขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนถึงการส่งออกไปขายยังที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศพม่า ลาว ญี่ปุ่น ฯลฯ นอกจากเรื่องผ้า ก็ยังมีงานหัตถกรรมการจักรสานประเภท สิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน อาชีพทำชาพื้นถิ่นซึงเป็นชาที่ปลูกแบบธรรมชาติ ด้วยวิธีการทำชาแบบดั้งเดิม อาชีพทำถั่วเน่าซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านที่กินกันแทบจะทุกครัวเรือนจนสามารถขายเป็นของฝากให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน และคนในชุมชนมักจะปลูกผักตามฤดูกาลกินกันเอง เหลือจากกินก็แบ่งปันบ้านใกล้เรือนเคียง ตลอดจนขายเป็นรายได้เสริมอีกทาง

งานจักรสาน บ้านหลักแต่ง
งานหัตถกรรมการจักรสานบ้านหลักแต่ง

บ้านหลักแต่ง เมืองแห่งวัฒนธรรมสองแผ่นดิน
งานหัตถกรรมทอผ้า บ้านหลักแต่ง

ทุกคนในชุมชนแห่งนี้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมีความสมัครสมานสามัคคีกัน เป็นชุมชนที่ สะอาด สงบ และเป็นกันเองทั้งกับคนในชุมชน นอกชุมชน ตลอดรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือนก็จะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นเสมอ

รูปภาพ

กดแชร์บทความนี้

เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงาน

ที่นี่เวียงแหงกันด้วยนะครับ_/\_