สถานตรวจสภาพรถเอกชน ชาญชัยยนต์

ข้อมูล
ชื่อ สถานตรวจสภาพรถเอกชน ชาญชัยยนต์
ประเภท บริการด้าานยานยนต์
บริการ บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รับฝากต่อภาษี
เวลาให้บริการ ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00น. - 17.00น.
สถานที่ตั้ง บ้านป่าไผ่ 72 หมู่ 3 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350
เบอร์โทรติดต่อ 053-477356
อีเมลล์ -
ช่องทางติดต่ออื่นๆ fb.com/chanchaiyont

รายละเอียด

สถานตรวจสภาพรถ ชาญชัยยนต์ บ้านป่าไผ่ 72 หมู่ 3 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดมาแล้วนับ 10 ปี ให้บริการด้านการตรวจสภาพรถยนต์ (รย.2 ,รย.3) รถจักรยานต์ (รย.12) อีกทั้งผู้ใช้บริการยังสามารถฝากชำระภาษีรถของท่านได้อีกด้วย

รูปภาพ