น้ำพริกคั่วทราย บ้านเวียงแหง

น้ำพริกคั่วทราย บ้านเวียงแหง

สนใจติดต่อได้ที่ : กลุ่มแม่บ้านเวียงแหง

ที่อยู่ : บ้านเวียงแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350

เบอร์โทรติดต่อ : ( 053 ) 477024, (088) 577 1469, (084) 485 5094

รายละเอียด

น้ำพริกคั่วทราย ของกลุ่มแม่บ้านเวียงแหง เป็นสินค้า OTOP ในอำเภอเวียงแหง ระดับ 4 ดาว ประเภท อาหาร ของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้านเวียงแหง เป็นน้ำพริกที่มีความอร่อย และเป็นสินค้าที่คนที่มาเที่ยวจะต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไป...

" น้ำพริกคั่วทราย " เป็นอาหารพื้นเมืองของชาวไทยใหญ่ มีมาแต่โบราณ เดิมส่วนผสมมีเพียงหอมแดง กระเทียม ถั่วเหลืองแผ่น (ถั่วเน่า) พริกและเกลือ ภายหลังมากลุ่มแปรรูปอาหารแมบ้านเวียงแหงได้พัฒนาส่วนผสมขึ้นมาใหม่จนมาเป็นน้ำพริกคั่วทรายที่ขึ้นชื่อสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 4 ดาว

น้ำพริงคั่วทราย บ้านเวียงแหง