น้ำพริกคั่วทราย

รายละเอียด

น้ำพริกคั่วทราย เป็นสินค้า OTOP ในอำเภอเวียงแหง ระดับ 4 ดาว ประเภท อาหาร ของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้านเวียงแหง เป็นน้ำพริกที่มีความอร่อย และเป็นสินค้าที่คนที่มาเที่ยวจะต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไป...