พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม 5 ธันวาคม 2564

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม 5 ธันวาคม 2564

นายอำเภอเวียงแหงนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม และเป็นประธานในกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาลานธรรม วัดกองลม หมู่ที่ 2 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล อำเภอเวียงแหง

ช่วงเช้า เวลาประมาณ 6.30น. ณ ศาลาลานธรรม วัดกองลม พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป เดินทางถึงบริเวณพิธี โดยมีนายอำเภอเวียงแหงเป็นประธานในการจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันรวมทำบุญตักบาตร

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม 5 ธันวาคม 2564

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม 5 ธันวาคม 2564

หลังจากพิธีทำบุญตักบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเป็นพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อปท. ภาคเอกชนและภาคประชาชนยืนอยู่ประจำจุด

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม 5 ธันวาคม 2564

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม 5 ธันวาคม 2564

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม 5 ธันวาคม 2564

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม 5 ธันวาคม 2564

จากนั้นประมาณเวลา 10.00น. นายอำเภอเวียงแหง นายวัชระ เทพกัน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณลานหน้าวิหาร วัดกองลม

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม 5 ธันวาคม 2564

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม 5 ธันวาคม 2564

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม 5 ธันวาคม 2564

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทําความสะอาดบริเวณรอบ วัดกองลม โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อปท. ภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาอำเภอเวียงแหง เข้าร่วมกิจกรรม