ขอเชิญร่วมทำบุญประเพณีปอยส่างลอง เปียงหลวง

ขอเชิญร่วมทำบุญประเพณีปอยส่างลอง เปียงหลวง

ขอเชิญร่วมทำบุญประเพณีปอยส่างลอง เปียงหลวง 

ระหว่างวันที่ 21 - 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 

ณ วัดเปียงหลวง ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
  

ประเพณีปอยส่างลอง หรือ งานบวชลูกแก้ว ณ วัดเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อทำการบรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา
เพื่อเป็นการศึกษาพุทธธรรมและเพื่อเป็นการทดแทนคุณบิดามารดา

 

กำหนดการ

วันที่ 21 เมษายน 2559 ประกอบพิธีรับส่างลอง

วันที่ 22 - 24 เมษายน 2559 ต้อนรับแขก และ รับประทานอาหาร

วันที่ 25 เมษายน 2559 ประกอบพิธีบรรพชาสามเณร

ปอยส่างลอง เวียงแหง เชียงใหม่  ปอยส่างลอง เวียงแหง เชียงใหม่