เชิญร่วมทำบุญงานฉลองสมโภชพระวิหาร หรือ งานปอยหลวง วัดกองลม

เชิญร่วมทำบุญงานฉลองสมโภชพระวิหาร หรือ งานปอยหลวง วัดกองลม

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญฉลองสมโภชพระวิหาร (งานปอยหลวง) 
วัดกองลม ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ 1 - 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 

ด้วยทางสมณะศรัทธาพร้อมด้วยมหามูลศรัทธาข้าพเจ้าาทั้งหลายทั้งภายในและภายนอก ภายในหมายมีพระครูกันตศีลานุยุต ภายนอกหมายมีนายสีดา สันนิถา ผู้ใหญ่บ้านกองลม หมู่ที่ 2 นายคำมูล แสงโย ผู้ใหญ่บ้านกองลม หมู่ที่ 10 คณะกรรมการพัฒนาวัดและคณะศรัทธาวัดกองลม ทุกหลังคาเรือนและศรัทธาสาธุชนทั่วไป ได้ร่วมในกันบริจาคทรัพย์ในการก่อสร้างพระวิหารขึ้นหลังหนึ่ง ขนาดความกว้าง 13 เมตร ยาว 26 เมคร ทำด้วยอิฐ ประดับตกแต่งด้วยปูน ไม้ ลักษณะทรงไทยล้านนา หน้าบรรณ เสาซุ้มประตูหน้าต่าง ประดับลายปูนปั้นติดด้วยกระจกสี มุงด้วยกระเบื้องเคลือยสี สิ้นทุนทรัพย์ในการก่อสร้างทั้งสิ้น 12,500,000 บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) สร้างซุ้มประตู ความกว้าง 5 เมตร สูง 6 เมตร หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสี สิ้นทุนทรัพย์ทั้งสิ้น 410,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สร้างเวที ห้องน้ำ กว้าง 8 เมตร สูง 9.50 เมตร ลักษณะชั้นบนเป็นเวทีการแสดง ใต้ถุนเป็นห้องน้ำ จำนวน 8 ห้อง สิ้นทุนทรัพย์ทั้งสิ้น 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมทุนพรัพย์ทั้งสิ้น 13,260,000 บาท (สิบสามล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

บัดนี้การก่อสร้างได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางสมณะศรัทธาและมหามูลศรัทธาข้าพเจ้าทั้งหลายจึงได้จัดให้มีการทำบุญฉลอง(ปอยหลวง) ตามแบบประเพณีพื้นบ้านล้านนา เพื่อถวายเป็นศาสนสมบัติในบวรพุทธศนา สืบต่อไป

กำหนดการ

วันอังคารที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

เวลา 20.09 น. พิธีอบรมสมโภช พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ตั๋น แสดงพระธรรมเทศนา 3 กันฑ์

เวลา 24.00 น. พระสงฆ์สวดเบิกแบบล้านนา

วันพุธที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

เวลา 04.00 น. ทำวัตรเช้า เจริญสมาธิภาวนา

เวลา 05.09 น. ประกอบพิธีเบิกเนตร (พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ปี่พาทย์ ถวายข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์)

เวลา 09.09 น. อาราธนานิมนต์พระสงฆ์จำนวน 59 รูป เจริญพระพุทธมนต์

เวลา 10.00 น. โอกาสเวนทานสิ่งก่อสร้าง ถวายเสนาสนะและพระวิหาร ถวายไทยทานแก่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธี

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ - สามเณร

เวลา 12.00 น. ขอเชิญคณะศรัทธาญาติโยมร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน

เวลา 15.00 น. คณะศรัทธาวัดกองลมแห่ไทยทานเข้าร่วมทำบุญ

วันพฤหัสบดี-วันศุกร์ ที่ 3 - 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559

เวลา 09.00 น. ขออาราธนานิมนต์หัววัดต่าง ๆ แห่ไทยทานเข้าร่วมทำบุญตลอดวัน

 

ฉะนั้นในโอกาสอันเป็นมหากุศลและเพื่อบังเกิดความเป็นสิริมงคล อาตมภาพ จึงขอเจริญพรเชิญชวนคณะศรัทธา สาธุชนทั้งหลาย ได้ร่วมทำบุญอนุโมทนา กับสมณศรัทธาและมูลศรัทธาข้าพเจ้าทั้งหลาย ตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน อนึ่งในงานนี้มีมหรสพที่การแสดงไม่ขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามให้ท่านได้ชมตลอดงาน

 

เจริญพร / เรียนเชิญมาด้วยความนับถือ

พระครูกันตศีลานุยุต เจ้าอาวาสวัดกองลม

นายสีดา สันนิถา , นายคำมูล แสงโย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกองลม หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 10

นายคำ บัวหลวง มัคนายก นายมานพ จริยา ไวยาวัจกร คณะกรรมการ คณะชมรมผู้สูงอายุ

คณะกลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มหนุ่มสาว คณะศรัทธาวัดกองลมทุกหลังคาเรือน