ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญ ฉลองสมโภชพระวิหารและเสนาสนะต่าง ๆ หรือ งานปอยหลวง วัดม่วงป็อก

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญ ฉลองสมโภชพระวิหารและเสนาสนะต่าง ๆ หรือ งานปอยหลวง วัดม่วงป็อก

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญฉลองสมโภชพระวิหาร (งานปอยหลวง)
ศาลาที่พัก, ซุ้มประตู, ห้องน้ำ และบวชลูกแก้ว (ปอยส่างลอง)
วัดม่วงป็อก ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 18 - 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

งานปอยหลวงฉลองสมโภชพระวิหาร วัดม่วงป็อก

เนื่องด้วยคณะศรัทธา วัดม่วงป็อก มหามูลศรัทธา ทั้งภายในและภายนอก ภายในหมายมี พระอธิการวิลาศ วิสุทโธ เจ้าอาวาส ภายนอกหมายมี พ่อกำนันจันทร์แก้ว โปธา นายกอินทอน ศรีลิลา พร้อมด้วยคณะกรรมการ อาจารย์ แก่วัดและคณะศรัทธาบ้านม่วงป็อกทุกหลังคาเรือนหมู่บ้านและญาติโยมจากเชียงใหม่ กรุงเทพฯ ชลบุรี เพชรบุรี พุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลาย ได้มีจิตศรัทธาสามัคคีร่วมใจกันทำบุญบริจาคจตุปัจจัยในการบูรณะพระวิหารหลังเก่าที่ทรุดโทรมใช้งานไม่ได้และกลับคืนมาเพื่อใช้เป็นที่ทำบุญและเป็นที่ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ และใช้เป็นสถานจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้เหมือนเดิมจึงพร้อมใจกันบูรณะขึ้น

1. บูรณะพระวิหารขึ้นหลังหนึ่งยาาว 19 เมตร กว้าง 11 เมตร สิ้นทุนทรัพย์ในการบูรณะพระวิหารเป็นจำนวนเงิน 1,919,300 บาท
2. ปรับปรุงพื้นที่วัดถมดิน 4 ไร่ 2งาน สิ้นทุนทรัพย์เป็นจำนวนเงิน 535,000 บาท
3. สร้างศาลาที่พัก 6 ห้อง ยาว 24 เมตร กว้าง 3.50 เมตร สิ้นทุนทรัพย์เป็นจำนวนเงิน 450,000 บาท
4  ปูตัวหนอนในลานวัด 850 ตารางเมตร สิ้นทุนทรัดย์เป็นจำนวนเงิน 335,000 บาท
5. สร้างห้องน้ำ 3 หลัง สิ้นทุนทรัพย์ในการก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 344,770 บาท
6. ซุ้มประตูทางเข้าวัด สิ้นทุนทรัพย์ในการก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 105,060 บาท
7. ซ่อมแซมกุฏิสงฆ์และอื่น ๆ สิ้นทุนทรัพย์ทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 151,620 บาท

รวมการบูรณะและก่อสร้างเสนาสนะทั้งหมดภายในวัด สิ้นทุนทรัพย์ทั้งหมดจำนวนเงิน 3,840,750 บาท

บัดนี้จึงได้ร่วมกันทำบุญฉลองสมโภชพระวิหารและเสนาสนะต่าง ๆ (งานปอยหลวง) ตามประเพณีทางเหนือขึ้น ในวันที่ 18 - 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 และน้อมถวายพระวิหารและเสนาสนะต่าง ๆ ไว้ในบวรพระพุทธศาสนาสืบต่อไป
(ในงานมีมหรศพต่าง ๆ ที่ไม่ขัดต่อกฎระเบียบของคณะสงฆ์ให้ชมฟรีตลอดงาน หากท่านมีการแสดงสามารถเอามาร่วมแสดงได้)

กำหนดการ
    วันศุกร์ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
        เวลา 07.09 น. คณะศรัทธามาร่วมกันทำบุญตักบาตร
        เวลา 09.19 น. เจริญพระพุทธมนต์ (สืบชะตาหลวง)
        เวลา 10.00 น. พ่ออาจารย์ โอกาสเวนตาน
        เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์-สามเณร
        เวลา 12.00 น. ภาคบ่ายคณะศรัทธา บ้านม่วงป็อกทุกหลังคาเรือน แห่ครัวตานเข้าวัดตลอดทั้งวัน

     วันเสาร์ ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
        เวลา 09.00 น. คณะศรัทธาและหัววัดต่าง ๆ แห่ครัวตานเข้าร่วมทำบุญตลอดวัน

     วันอาทิตย์ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
        เวลา 09.00 น. คณะศรัทธาและหัววัดต่าง ๆ แห่ครัวตานเข้าร่วมทำบุญตลอดวัน

เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ด้วยกุศลผลบุญ สมณะศรัทธาและมหามูลศรัทธาวัดม่วงป็อกทุกหลังคาเรือนขอกราบไหว้สา ขอน้อมเรียนเชิญคณะศรัทธาทุกท่านโปรดเมตตาร่วมทำบุญอนุโมทนาโดยพร้อมเพรียงกัน

เจริญกุศลมาด้วยความนับถือ
พระอธิการวิลาศ วิสุทโธ เจ้าอาวาส
นายจันทร์แก้ว โปธา กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
คณะศรัทธาวัดม่วงป็อก ทุกหลังคาเรือน