ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าฯเชียงใหม่และส่วนราชการต่างๆพบประชาชนอำเภอเวียงแหง พ.ศ.2563

โครงการ 'ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน' ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อำเภอเวียงแหง ณ โรงเรียนจีนกวงหัว หมู่บ้านเปียงหลวง ให้ส่วนราชการจังหวัดมาให้บริการประชาชนใ...

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมทำบุญประเพณีปอยส่างลอง เปียงหลวง

ขอเชิญร่วมทำบุญประเพณีปอยส่างลอง เปียงหลวง ระหว่างวันที่ 21 - 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 ณ วัดเปียงหลวง ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่   ประเพณีปอยส่างลอง หรือ งานบวชลูกแก้ว ณ วั...

อ่านต่อ

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญฉลองสมโภช (งานปอยหลวง) วัดเวียงแหง

 ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญฉลองสมโภช ( ปอยหลวง ) บูรณะหลังคาวิหาร ศิลปะไทยใหญ่และเสนาสนะต่าง ๆ ภายในวัด ณ วัดเวียงแหง ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 - 24 เดือน มีนาคม พ....

อ่านต่อ

ประกาศ ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมในช่วงฤดูแล้ง อันมีสาเหตุ...

อ่านต่อ

เชิญร่วมทำบุญงานฉลองสมโภชพระวิหาร หรือ งานปอยหลวง วัดกองลม

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญฉลองสมโภชพระวิหาร (งานปอยหลวง) วัดกองลม ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 - 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 ด้วยทางสมณะศรัทธาพร้อมด้วยมหามูลศรัทธาข้าพเจ...

อ่านต่อ

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญ ฉลองสมโภชพระวิหารและเสนาสนะต่าง ๆ หรือ งานปอยหลวง วัดม่วงป็อก

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญฉลองสมโภชพระวิหาร (งานปอยหลวง)ศาลาที่พัก, ซุ้มประตู, ห้องน้ำ และบวชลูกแก้ว (ปอยส่างลอง)วัดม่วงป็อก ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 18 - 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 เน...

อ่านต่อ

หลากวิธีร่วมถวายพระพรฯ 5 ธันวามหาราช

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 หน่วยงานต่างๆได้เปิดช่องทางให้ประชาชนร่วมถวายพระพรฯ ทางออนไลน์ ซึ่งมีหลากหลายช่องทางทั้งผ่านทางเว็บไซต์ และผ่านทางโทรศัพท์มือถ...

อ่านต่อ

กำหนดการสลากภัค ประจำปี 2558

ประเพณีทานก๋วยสลาก ตามวัดต่าง ๆ ในอำเภอเวียงแหงนั้นได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นิยมปฏิบัติกันตั้งแต่เดือน 12 ถึงเดือนยี่ของทุกปี โดยในปีนี้ก็ได้กระทำดังเช่นปีที่ผ่านมา

อ่านต่อ