ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

พาราลงเมือง

พาราลงเมือง ตำบลเปียงหลวงพาราลงเมือง ตำบลเปียงหลวง คือประเพณีส่วนหนึ่งในงานเทศกาลออกพรรษา (งานปอยเหลินสิบเอ็ด) คำว่า 'จองพารา' เป็นภาษาไทยใหญ่แปลว่า 'ปราสาทพระ' การบูชาจองพารา คือการสร้างปราสาทเพื่อคอยรับเสด็จพระพุทธเจ้า...

อ่านต่อ