ไร่ประสิทธิ์สุข


รายละเอียด

ไร่ประสิทธิ์สุข

ศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงห้วยผักกูด

สถานที่ตั้ง

บ้านมหาธาตุ หมู่ที่ 4 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่


สัญลักษณ์ ( Logo )

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจผสมผสาน ได้รับความสนใจภายหลังจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ และยิ่งสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ทำให้คนหนุ่มสาวต่างกลับบ้านเพื่อกลับไปตั้งหลักทำงานวางแผนการพัฒนาอาชีพตนเองให้อยู่ได้ ในขณะที่ผู้เฒ่าผู้แก่มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ที่ดินมั่นคง มีหลักประกันให้ลูกหลานได้เรียนรู้และสืบทอด ที่สำคัญลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว หันมาปลูกพืชผสมผสาน สร้างเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แนวคิดสำคัญ “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก”

ไร่ประสิทธิ์สุข ในห้วยผักกูดแต่เดิมเป็นพื้นที่ปลูกข้าว ทำนา ปลูกข้าวโพดบนหัวไร่ – ปลายนา ยิ่งทำยิ่งมีภาระหนี้สิน ที่สำคัญเริ่มมีอายุมากขึ้น สุขภาพไม่แข็งแรง หากยังทำเกษตรแบบนี้ไปไม่รอด พ่อประสิทธิ์หรือทุกคนรู้จัก “พ่ออ้วน” จึงเริ่มปรับที่นา ให้เป็นบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงกบ ปลูกพืชผักนานาชนิดโดยเฉพาะ “ผักกูด” พืชหลัก ตามที่มาของชื่อลำห้วย ด้วยแนวคิดสำคัญว่า “ปลูกพืชอย่างเดียว มีรายได้ทางเดียว ปลูกพืชทำอะไรมากกว่าหนึ่งอย่าง จะมีทั้งรายได้ที่เป็นรายวัน รายเดือนและรายปี” ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆเริ่มขยายพื้นที่ในที่ดินของตนเอง จัดวางระบบการบริหารจัดการโซนพื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้ “เศรษฐกิจพอเพียงไร่ประสิทธิ์สุข” พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน เยาวชนและผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาแนวคิด รูปแบบ แนวทาง นำไปปรับใช้ให้เกิดการขยายผลต่อไป

จุดที่น่าสนใจ

- จุดเรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

- จุดกลางเต็นท์ และบ้านพักรับรอง อากาศในหุบเขาและทุ่งนา

- อาหารท้องถิ่น จากพืชผักและสัตว์เลี้ยง

- อาคารประชุมเล็กๆ ไม่เกิน 10 คนที่ต้องการบรรยากาศทุ่งนาและความเงียบสงบ

การเดินทาง

ใช้เส้นทางเชียงใหม่ – เชียงดาว – เวียงแหง เข้าสู่เขตเทศบาลแสนไหถึงบ้านมหาธาตุ บริเวณจุดที่ตั้งพระธาตุแสนไห รวมระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตรโดยเส้นทางคมนาคมที่สะดวก (ถนนลาดยาง) เลี้ยวขวาซอยแรกก่อนลงเนินพระธาตุแสนไห ตรงขึ้นไปตามเส้นทางด้วยถนนคอนกรีตสลับลูกรัง ผ่านป่าช้าหมู่บ้าน ลงเนินไปในกลางหุบเขาที่มีทุ่งนา ระยะทาง 300 เมตร จะพบไร่ประสิทธิ์สุข อยู่ด้านซ้ายมือ

การติดต่อ

สอบถามรายละเอียดการเดินทางหรือข้อมูลอื่น ๆ ของไร่ประสิทธิ์สุข เบอร์โทร.081-7243134

ผังแปลง

วีดีโอแนะนำ

รูปภาพ


ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง