เพชรแพรวฟาร์ม


รายละเอียด

เพชรแพรวฟาร์ม

สถานที่ตั้ง

บ้านแม่หาด หมู่ที่ 1 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

สัญลักษณ์ ( Logo )


แรงบันดาลจากครอบครัว จึงนำมาเป็นสวน " เพชรแพรวฟาร์ม " 10 กว่าปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2550 หลังจากขาดทุนจากกระเทียมติดต่อกัน 3 ปี รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเพราะการทำกระเทียมนั้นเป็นพืชเชิงเดี่ยว ราคาไปอยู่ในมือพ่อค้าหมด เรากำหนดไม่ได้ เขาจะซื้อก็ซื้อ ถ้าไม่ซื้อเขาก็ไม่ซื้อเลย กี่บาทก็อยู่ที่เขา ต้นทุนการผลิตมาก แต่ยังคงปลูกกันอยู่เป็นค่านิยม เพราะเห็นเขาได้ ในปีแรกราคาพอได้ ปีต่อๆมาเริ่มขายไม่ได้ราคาจากมีทุน 40,000 – 50,000 บาทไม่พอ ต้องไปกู้มาเพิ่มเป็นแสนปลูกเสร็จขาย ใช้หนี้คืนและกู้กลับมาอีกทำแบบนี้วนไป ระบบการเกษตรกรแบบนี้ที่เขาเรียกว่า เลิกปลูกไม่ได้ ท้ายสุดเป็นหนี้หมุนเวียน จึงเลิกทำไป

จากนั้นเริ่มหันมาดูพื้นที่ตนเองในพื้นที่ 6 ไร่ปรับเปลี่ยนจากแปลงเดิมที่ปลูกกระเทียมโล่งเตียนมาเป็นแปลงเกษตรผสมผสาน เพราะผมคิดว่า คนอื่นเขาอยากรวย แต่เราแค่พออยู่พอกิน ไม่สร้างหนี้เพิ่ม ไม่เหมือนทำกระเทียมเหมือนเมื่อก่อน ปัจจุบันในแปลงเกษตรผสมผสาน ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ใช้สอย ไม้ที่เป็นอาหาร สมุนไพรที่เป็นอาหาร ชีวิตประจำวัน อาหารบำรุงร่างกาย เพิ่มพื้นที่สีเขียว อีกอย่างหนึ่ง ปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์ คือ เลี้ยงไก่ เพื่อบริโภค จำหน่าย และปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ทั้งไก่พื้นเมือง ไก่ชน เลี้ยงหมู เป็นหมูหลุม ไม่ได้คิดเพียงขายหมูอย่างเดียว แต่เอาขี้หมูมาใช้ในสวน ในหมูหลุมจะเป็นปุ๋ยหมักชั้นดี เป็นปุ๋ยอินทรีย์ และในอนาคตจะทำเป็นปุ๋ยอัดเม็ดเพื่อจำหน่ายเพื่อการใช้งานที่สะดวก รวมไปถึงพืชผักในสวนที่สามารถนำมาแปรรูปได้ เช่น พริกกระเหรี่ยงตากแห้ง พริกป่น เพื่อการพัฒนาและความยั่งยืน มันคือการเรียนรู้ที่หลากหลาย แต่บางอย่างเราต้องศึกษาเพิ่ม แหล่งเรียนรู้มีอยู่มาก ถ้าปฏิบัติลงมือทำจริง

การเดินทาง

สามารถเดินทางร่วมแลกเปลี่ยนเรียรู้ โดยใช้เส้นทางอำเภอเวียงแหงมุ่งหน้าสู่บ้านแม่หาด และเลี้ยวซ้ายไปตามป้ายพระธาตุป่าซางและเลี้ยวซ้ายที่มีป้ายบอก สวนเพชร แพรวฟาร์ม ระยะทาง 500 เมตร

การติดต่อ

สนใจติดต่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพชรแพรวฟาร์ม โทร. 089-5607613 (คุณพลทัศน์ ซิเมอร์เกอร์ ชื่อเล่น อ้ายเกอร์)

ผังแปลง

วีดีโอแนะนำ

รูปภาพ


ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง