คนรักไผ่


รายละเอียด

คนรักไผ่

สถานที่ตั้ง

บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่


สัญลักษณ์ ( Logo )

เมื่อเอ่ยชื่อขึ้นมาว่า “บ้านป่าไผ่” สายตาเริ่มสาดส่องดูว่า ไผ่อยู่ตรงไหนของหมู่บ้าน อย่างน้อยต้องมีไผ่ให้เห็นตามชื่อเรียกหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยไผ่ นั่นจึงเป็นที่มาของแนวคิดที่จะฟื้นฟู ด้วยการนำไม้ไผ่ เป็นไม้นำร่องที่จะสร้างทั้งพื้นที่ทำกินและพื้นที่ป่าที่เรียกว่า “ป่าชุมชน” รวมพื้นที่ 362 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว)ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้ชอบด้วยกฎหมายและยังไม่รวมพื้นที่ป่าที่ชุมชนจัดการ ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อีกมากกว่า 2,000 ไร่

ไม้ไผ่ จึงเป็นไม้เบิกนำในพื้นที่ป่า เพราะเชื่อว่า ไผ่สามารถขึ้นได้ทุกพื้นที่ เป็นไม้โตเร็ว ที่สามารถกระจายไปได้ทั่วพื้นที่ ที่สำคัญไผ่ยังมีประโยชน์ต่อชุมชนที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่หน่อไผ่ไปจนถึงใบไผ่ เพิ่มพื้นที่ป่า พื้นที่สีเขียวและสร้างเศรษฐกิจจากป่าสู่ชุมชน ริเริ่มจากผู้นำ โดยนางเฉลิมชัย โปธา มีแนวคิดที่จะดำเนินโครงการ “พาน้องกลับบ้าน” ฟังชื่อแล้ว “น้องคืออะไร” น้องที่กล่าวถึงคือ เมล็ดไผ่ที่ได้มาจากป่านำมาเพาะลงถุง เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุมชนร่วมกันนำกล้าไผ่พากลับบ้าน (ป่าชุมชน) เป็นกิจกรรมที่ชุมชนทำร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากกิจกรรมพาน้องกลับบ้านแล้ว ชุมชนยังทำกิจกรรมร่วมกันตลอดทั้งปีทั้งการป้องกัน เฝ้าระวังป่า ลาดตะเวนป่า ทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ปลูกป่าที่เป็นไม้ใช้สอย สมุนไพร เข้าไปในพื้นที่ป่า สร้างป่าเปียกเพื่อสร้างต้นทุนน้ำด้วยการปลูกกล้วยเสริมเข้าไปในพื้นที่ป่า และที่สำคัญ พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกับบ้านเมืองน้อย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จุดที่น่าสนใจ

- กล้วยไม้ “กระเช้าสีดา” หรือเรียกว่า “เอื้องเขากวางตั้ง” กระจายอยู่ทั่วป่า สวยงามน่าหลงในในฤดูกาลที่ออกดอก

- อุโมงค์ไผ่ ที่ร่มรื่นเดินเข้าไปทำให้รู้สึกว่า ต้องกลับไปสร้างบ้านด้วยไม้ไผ่

- สมุนไพร ที่หลากหลาย

- แบล็คแคนยอนเวียงแหง ที่พักอาศัยสัตว์ป่า เหมาะสำหรับกางเต็นท์บนเนินที่เรียกว่า “หุบผาแดง”

- เส้นทางเดินป่าและลางกางเต็นท์ในป่า เรียนรู้การใช้ชีวิตในป่าด้วยอาหารจากป่า (เห็ด หน่อไม้ พืช)ตามฤดูกาล

การเดินทาง

คำแนะนำเดินทางมายัง ป่าไผ่ ใช้เส้นทาง เชียงใหม่ – เชียงดาว – เวียงแหง ผ่านหน้าอำเภอเวียงแหงประมาณ 200 เมตรเลี้ยวซ้ายขึ้นไปตามเส้นทางวัดพระธาตุนายาง ระยะทาง 500 เมตร (ถนนลาดยาง) ถึงบนพระธาตุนายางเลี้ยวขวา เห็นป้ายกฏระเบียบป่าชุมชนตรงขึ้นไปสองข้างทางคือป่าชุมชนหมู่บ้านและไปนัดพบจุดรวมพลบริเวณบ่อพักน้ำหมู่บ้านป่าไผ่ เพื่อให้คณะกรรมการป่าชุมชนนำทางเข้าสู่พื้นที่ต่างๆที่สนใจ (เส้นทางลูกรัง)

การติดต่อ

สอบถามรายละเอียดการเดินทางหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบ้านป่าไผ่ เบอร์โทร.084-3785371

ผังแปลง

วีดีโอแนะนำ

รูปภาพ


ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง