รายละเอียด

ไฮ่ฮา

สถานที่ตั้ง

เครือข่ายอนุรักษ์ห้วยดินดำ หมู่ที่ 4 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

สัญลักษณ์ ( Logo )


กลุ่มอนุรักษ์ห้วยดินดำ สวน “ไฮ่ฮา” ฟังชื่อดูแล้วหลายคนอาจจะคิดว่า เป็นชื่อที่ไม่น่าฟังในภาษาท้องถิ่น (ภาคพื้นเมือง) “ไฮ่” แปลว่า ไร่ “ฮา” แปลว่า เรา รวมกันแปลว่า “ไร่เรา” เราอันหมายถึงครอบครัวที่ใช้ชีวิตอยู่กับสวน ไร่ ในห้วยดินดำ มีบ้านหลังเล็กๆพออยู่อาศัยโอบล้อมไปด้วยสวนผลไม้ มะม่วงน้ำดอกไม้ ที่เป็นรายได้หลักของครอบครัว

แต่เดิมปลูกพืชผักตามที่เกษตรกรในพื้นที่นิยมปลูกกันตั้งแต่ กระเทียม พริก มาจนถึงส้ม ไม้ผลที่คิดว่าจะทำให้ได้ราคาและเป็นรายได้อีกทาง แต่ทำไปแล้วต้นทุนการผลิตสูงเพราะต้องใช้สารเคมีในจำนวนที่มากขึ้นอีกทั้งยังส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย จึงหันกลับมาแบ่งแปลงที่ดินของตนเอง จัดเป็นโซนพื้นที่เพื่อปลูกพืชและไม้ผลที่หลากหลาย เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ ปลูกผักทุกชนิดไว้บริโภคในครัวเรือนไม่ต้องเดินทางจากห้วยดินดำด้วยระยะทาง 3.8 กิโลเมตรที่เป็นถนนลูกรังเข้า – ออกเพื่อไปซื้อผักเข้ามาบริโภคไร่ของตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่สวนทางจากสิ่งที่คิด จึงลงมือทำ ก่อเกิดดอกผลกินทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กิน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ไฮ่ฮา หรือ ไร่เรา ทุกพื้นที่ในไร่ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ปลูกไม้ผล พืชผักสวนครัว ทำให้ครอบครัวมีรายได้ที่เป็นรายวัน รายเดือน รายปี และขยายผลส่งต่อแนวคิด ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกรรอบข้างได้เรียนรู้ นำไปปรับใช้กับพื้นที่ตนเอง รวมไปถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานราชการ พาสมาชิกเครือข่ายเข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

จุดที่น่าสนใจ

- จุดเรียนรู้แนวคิดการทำเกษตรผสมผสาน แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการป่าในรูปแบบ “ป่าชุมชน” รวมพื้นที่ 2,272 ไร่ให้เป็นแหล่งต้นน้ำและพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันภายใต้ระเบียบกติการ่วมของชุมชน

- เรียนรู้เทคนิคการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์และการขยายพันธุ์กล้ามะม่วง

- อาหารท้องถิ่น จากพืชผัก ผลไม้และสัตว์เลี้ยงที่ปลอดภัยสามารถเก็บในสวน ในไร่นำมาปรุงแต่งอาหารเองได้

- เส้นทางเดินป่าโดยกลุ่มอนุรักษ์ห้วยดินดำจากป่าชุมชนถึงจุดชมวิว 360 องศามองเห็นอำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว รอบทิศทาง

การเดินทาง

ใช้เส้นทางเชียงใหม่ – เชียงดาว – เวียงแหง เข้าสู่เขตตำบลเปียงหลวง ถึงทางแยกมีป้ายบอกทาง เวียงแหง – แกน้อย อำเภอเชียงดาว เลี้ยงขวาตรงไปประมาณ 300 เมตรเลี้ยวซ้ายไปทางหมู่บ้านสามหลัง ถึงบริเวณหมู่บ้านจะมีหนองน้ำสาธารณะหมู่บ้านเลี้ยวขวา ตรงขึ้นไปอีกประมาณ 3.8 กิโลเมตรเป็นถนนลูกรังตลอดเส้นทาง

การติดต่อ

สอบถามรายละเอียดการเดินทางหรือข้อมูลอื่น ๆ ของไฮ่ฮา ห้วยดินดำ เบอร์โทร. 088-4022117

ผังแปลง

วีดีโอแนะนำ

รูปภาพ


ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง