บ้านสวนปันสุข


รายละเอียด

บ้านสวนปันสุข

สถานที่ตั้ง

เครือข่ายอนุรักษ์ห้วยดินดำ หมู่ที่ 4 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่


สัญลักษณ์ ( Logo )

“ บ้านสวนปันสุข ” บ้านสวนหลังเล็กๆ ตั้งอยู่ในหุบเขา ไม่มีไฟฟ้าแต่ใช้ระบบโซล่าเซลล์ที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นแสงสว่างพอใช้ในครัวเรือน รอบๆบ้านเต็มไปด้วยพืชผัก ไม้ผลนานาชนิดตั้งแต่พืชผักชั้นล่างไปจนถึงไม้ใช้สอย แต่เดิมอาจจะเป็นเถียงนา เป็นเพิงพักอาศัยพอที่จะกันแด กันฝนบ้างในช่วงที่มาทำการเกษตรแต่เมื่อเริ่มอยู่ไปนานๆ รู้สึกได้ว่า ชีวิตแบบนี้คือความสุข แม้ว่าที่ผ่านมาจะไปทำงานต่างประเทศ ทำงานในเมืองมีรายได้มากพอควรที่จะทำให้ชีวิตสุขสบาย แต่กลับไม่ใช่คำตอบในชีวิต เมื่อกลับมาอยู่บ้านเห็นที่นา ที่สวนของครอบครัว ปลูกพืชชนิดเดียวมีรายได้เพียงอย่างเดียวและผลผลิตที่ขายพบว่า ขึ้นอยู่กับราคาท้องตลาดไม่สามารถกำหนดราคาด้วยตนเอง

จากสิ่งที่เห็น สิ่งที่ได้เรียนรู้ “พี่น้อย” จึงเริ่มเข้าไปอยู่ในสวนของตนเองที่เรียกว่า “ห้วยดินดำ” ปลูกพืชผักกระจายไปทั่วสวนโอบล้อมเรือนหลังเล็กๆไว้ ด้วยความตั้งใจปลูกไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน ลดรายจ่ายในครอบครัว ทำไปพร้อมๆกับการปลูกไม้ยูคาอีกแปลงเพื่อเป็นรายได้รายปี จากนั้นผลผลิตเริ่มออก พืชผักเริ่มเก็บได้ ไม้ผลเริ่มเติบโต เริ่มเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัวและชุมชนห้วยดินดำได้บริโภคและใช้ประโยชน์ จากนั้นเริ่มขายผลผลิตจากพืชไร่ ไม้ผล พืชผักออกไปสู่ตลาดภายนอก เริ่มเป็นรายได้รายวันที่สามารถนำมาเป็นทุนหมุนเวียนทั้งเมล็ดผัก ปุ๋ยหมักและกล้าไม้ชนิดอื่นๆ ที่เข้ามาปลูกเสริมในแปลง แต่นั่นไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่พี่น้อยจะบอกว่า เป็นรายได้หลัก เพราะสิ่งที่ทำเป็นความสุขทางใจ สุขที่ได้ทำ สุขที่ได้เห็นในสิ่งที่ทำและสุขที่มีรายได้จากการขายผลผลิตในสวนของตนเอง จึงเรียกสวนแห่งนี้ว่า “สวนปันสุข”

จากนี้ไป “สวนปันสุข” จะเป็นสวนแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่ได้จากสวนผสมผสาน ให้กับเด็ก เยาวชนในพื้นที่และเกษตรกรอีกหลายครอบครัวที่อยากมีวิถีชีวิตแบบพออยู่พอกิน

จุดที่น่าสนใจ

- จุดเรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

- จุดกลางเต็นท์ และบ้านพักรับรอง อากาศในสวนผัก ไม้ผล

- อาหารท้องถิ่น จากพืชผักและสัตว์เลี้ยงปลอดภัยและอินทรีย์ (เก็บในสวนที่นำมาปรุงแต่งอาหารเองได้)

- อาคารประชุมเล็กๆ ไม่เกิน 10 คนที่ต้องการบรรยากาศในสวน

- เส้นทางเดินป่าโดยกลุ่มอนุรักษ์ห้วยดินดำจากป่าชุมชนถึงจุดชมวิว 360 องศามองเห็นอำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว รอบทิศทาง

การเดินทาง

ใช้เส้นทางเชียงใหม่ – เชียงดาว – เวียงแหง เข้าสู่เขตตำบลเปียงหลวง ถึงทางแยกมีป้ายบอกทาง เวียงแหง – แกน้อย อำเภอเชียงดาว เลี้ยงขวาตรงไปประมาณ 300 เมตรเลี้ยวซ้ายไปทางหมู่บ้านสามหลัง ถึงบริเวณหมู่บ้านจะมีหนองน้ำสาธารณะหมู่บ้านเลี้ยวขวา ตรงขึ้นไปอีกประมาณ 3.8 กิโลเมตรเป็นถนนลูกรังตลอดเส้นทาง

การติดต่อ

สอบถามรายละเอียดการเดินทางหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบ้านสวนปันสุข ห้วยดินดำ เบอร์โทร.088-4312508

ผังแปลง

วีดีโอแนะนำ

รูปภาพ


ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง