อะ-กิ-ปุ


รายละเอียด

อะ-กิ-ปุ

สถานที่ตั้ง

บ้านเลาวู หมู่ที่ 11 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

สัญลักษณ์ ( Logo )


อะกิปุ “ วิถีรากเหง้าของชนเผ่าลีซูที่จะกลับมาเผยแพร่ไม่มีวันเลือนหายไป ”

อะ เรียก แทน บุคคล หรือสิ่งของ

กิ มาจากคำว่า ซือกิ - รากของต้นไม้ใหญ่

ปุ เป็นลักษณะนามที่แสดงถึงการอยู่รวมเป็นกลุ่มก้อนอย่างเหนียวแน่นของต้นหญ้า

จากที่สวนของพ่อ ที่เคยปลูกข้าวโพดอย่างเดียว ผมกลับมาอยู่บ้านพร้อมกับความฝัน ความถนัด และความชอบที่อยากเห็น “โมเดลคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน” จากไร่ข้าวโพดทำให้เป็นป่าต้นน้ำ สร้างรายได้ที่มั่นคง ฟื้นฟู ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมดีๆให้เกิดขึ้นจริง สร้างอาชีพและส่งมอบโอกาสให้กับชุมชน สังคมในโลกใบนี้ จึงเริ่มลองทำตามหัวใจเอง จากไร่ข้าวโพด ปรับพื้นที่ ฟื้นดิน สร้างระบบน้ำ ปลูกพืชผักอินทรีย์ โดยเริ่มต้นจากสตอเบอรี่สวนในหุบเขา ปลูกไม้ป่า ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ทดแทนข้าวโพดโซนด้านบนที่ติดกับพื้นที่ป่า ริเริ่มเปิดร้านกาแฟเล็ก ๆ ที่มาจากไร่กาแฟของตนเอง ที่มีกลิ่นหอม รสชาติเฉพาะไม่เหมือนใคร สร้างแบรนด์แปรรูปจำหน่าย หวังให้กาแฟเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ด้วยระดับความสูงที่เหมาะสมสำหรับการปลูกกาแฟอะราบิก้า เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำ กาแฟอะกิปุให้เป็นกาแฟที่มีคุณภาพที่ดี และฟื้นฟู รักษาต้นน้ำของป่าในบ้านเรา ภายใต้เป้าหมายใหญ่ที่เราวางไว้ร่วมกัน อะกิปุวันนี้ เริ่มมีการทำสวน ทำที่พัก ร้านกาแฟ การท่องเที่ยว อาหาร การสืบสานวัฒนธรรมการสร้างเครือข่ายร่วมกับบุคคลที่มีเจคติร่วมกัน

อะกิปุ คอฟฟี่ ร้านกาแฟเล็กๆ ที่เรานำกาแฟจากสวนของเรานำมาแปรรูปเพื่อจำหน่าย อะกิปุแคมป์ปิ้ง แคมป์เล็กๆที่เกิดจากความชอบส่วนบุคคลของน้องชาย อยากให้บริการกับทุกๆคนที่เข้าพักได้รับความสุข ตั้งใจมอบรอยยิ้ม และการพักผ่อน การพาเที่ยวในแคมป์ จะนำพาไปยังสถานที่ใหม่ๆ ตามความสวยงามในวันนั้นๆ เพื่อให้ได้ ภาพความทรงจำที่สวยงาม

วีดีโอแนะนำ

รูปภาพ


ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง

ภาพโดย : ที่นี่..เวียงแหง